Autisme en vriendschap

Voor mensen met autisme is het niet makkelijk om vrienden te maken en te behouden. Autisme en vriendschap is dus vaak een lastige combinatie. Een hele uitdaging die veel inspanning kost.

Mensen met autisme hebben een gebrekkige “Theory of Mind”. Dat betekent dat ze denken vanuit hun eigen perspectief en heel moeilijk kunnen begrijpen wat het gedrag van andere mensen betekent. Een andere persoon “lezen” is dan ook vaak lastig.

Omdat ze het moeten hebben van concrete waarnemingen, zijn relaties en de samenhang tussen mensen niet zichtbaar. Vriendschap, bijvoorbeeld, is niet iets concreets dat je kunt waarnemen. Daarvoor heb je verbeelding voor nodig en dat is nu juist het probleem. Want hierdoor is het moeilijk is om zich in een ander te verplaatsen. Dat is lastig voor mensen met autisme.

Niet egoïstisch…

Dit is niet egoïstisch, maar egocentrisch. Die twee termen worden nog wel eens door elkaar gebruikt, maar ze betekenen niet helemaal hetzelfde. Egocentrisme wijst erop dat iemand zijn of haar eigen visie of belang centraal stelt, omdat diegene het vermogen mist zich in andermans standpunten of gevoel te verplaatsen. Bij egoïsme wordt het belang van anderen meer bewust als niet belangrijk terzijde geschoven.

Dat betekent dat autisme en vriendschap lastig te combineren zijn voor de persoon met autisme, maar ook voor de ander. Het kan helpen als die persoon beter leert begrijpen wat er in het hoofd van zijn of haar autistische vriend(in) omgaat.

Omgaan met autisme en vriendschap

Om te begrijpen wat iemand met autisme nodig heeft, moeten we ons dus verplaatsen naar de hersenen van iemand met autisme. Als we proberen te begrijpen hoe iemand denkt, kunnen we ook beter aansluiten bij wat heeft iemand met autisme nodig het aangaan en onderhouden van vriendschappen.

Er zijn verschillende goede autisme boeken die je kunt lezen. Daar heb je iets aan wanneer je zelf autisme hebt, om te leren daarmee (en met andere mensen) om te gaan. Die boeken zijn ook erg waardevol om te ontdekken hoe je er beter mee om kunt gaan wanneer je een (vriendschappelijke) relatie hebt met iemand met autisme.

Belangrijk om te onthouden in een vriendschap met iemand met autisme, is dus dat diegene het niet expres doet wanneer hij of zij jouw standpunt onbelangrijk lijkt te vinden. Het is simpelweg erg moeilijk om een voorstelling te maken van alles buiten de eigen belevingswereld.

autisme en vriendschap

Moeite met de omgang met anderen.

Heb je zelf autisme, onthoud dan dat je niemand iets verplicht bent en dat veel vrienden hebben niet moet. Je hoeft niet veel vrienden te hebben, net wat jij nodig hebt. Als het omgaan met mensen veel inspanning kost, kun je het voldoende vinden om een paar vrienden te hebben.

Het is goed om te beseffen dat één goede vriend al heel veel waard kan zijn. Sterker nog: beter één goede vriend waar je al jouw kostbare energie in steekt, dan veel vriendschappen die je niet weet te onderhouden.

Lukt het maken van vrienden niet zo goed, kun je daar behoorlijk onzeker van worden. Je kunt nu eenmaal niet op iemand afstappen en vragen of die je vriend wil zijn. Bach druppels kunnen je ondersteunen bij dat gevoel, zodat je wat makkelijker in je evenwicht kunt blijven.

Het helpt als je andere mensen ontmoet die dezelfde interesses hebben. Dat kan zijn via een sportclub of bijvoorbeeld een hobbyclub. Ook het spelen van een computerspel kan een verbindende factor zijn.

Problemen in de (non) verbale communicatie

Het kost mensen met autisme veel moeite en energie om sociale gebeurtenissen te begrijpen. Ook al doen ze er erg hun best om regels te ontdekken die hen zeggen hoe ze zich moeten gedragen. Doordat ze houden van formele regels en kant en klare instructies blijft autisme en vriendschap dus een moeilijke combinatie. Want relaties en vriendschappen tussen mensen laten zich nu eenmaal niet vangen in een set regeltjes.

Eenduidige regels brengen voorspelbaarheid. En dat is nou juist het probleem. Want het sociale leven en de omgang met anderen valt niet in duidelijke regels of patronen te gieten.

Elkaar plagen is ook iets wat moeilijk te begrijpen is voor iemand met autisme. Dat is veel non-verbale communicatie en daar is ook weerverbeelding voor nodig. Plagen is elkaar een beetje voor de gek houden. En als degene die geplaagd wordt grapjes terug maakt is het voor allebei leuk. Dat is iets anders dan pesten, want dat is gewoon gemeen. Dat zijn dus geen echte vrienden!

Bach bloesem therapie is erop gericht om je eigen gevoelens en emoties beter te leren kennen. En door jezelf beter te leren begrijpen, kun je ook makkelijker in je evenwicht blijven naar anderen toe.

Autisme en vriendschap: wat is een goede vriend

Met vrienden kun je samen dingen doen en elkaar steunen op emotioneel gebied. Omdat het lastig is om te herkennen wat nu een goede vriend is, geven we een aantal tips. (Handig: terwijl je deze tips leest, kun je ook checken of jij zelf wel een goede vriend bent!)

Een goede vriend is iemand die:

  • Jouw vriend wil blijven, ook al gaat het even niet goed met jou.
  • Geen geheimen doorvertelt of over jou roddelt.
  • In gesprekken echt naar jou luistert en niet alleen over zichzelf praat.
  • Zich aan afspraken houd.
  • Uit zichzelf naar jou toe komt of opbelt.
  • Eerlijk is tegen jou.
  • Lekker samen met jou kan lachen.
autisme en vriendschap
Computers en autisme hebben wel iets met elkaar. Het is meer dan toevallig dat nogal wat intelligente personen met autisme een buitengewone interesse hebben voor computers. Dat communiceren via internet een uitkomst is.

Autisme en vriendschap: voordelen

Ook al kost het veel moeite en energie om vriendschappen te maken en te onderhouden. Het levert ook veel voordelen op, zoals:

  • Dat het makkelijker is in nieuwe situaties. Daarin kun je elkaar steunen en aanmoedigen.
  • Het kunnen delen van gezamenlijke interesses.
  • Iemand hebben die je kunt vertrouwen en problemen mee kunt delen.

Hoe lastig autisme en vriendschap dus soms ook te combineren zijn, het is de tijd en energie die je erin steekt zeker waard. Iemand met autisme kan op zijn of haar beurt ook een ontzettend trouwe vriend zijn. Je moet alleen zorgen dat je elkaar begrijpt, dan kunnen jullie er des te beter voor elkaar zijn.

Steuntje bij jouw emoties nodig?

Wil jij je emoties beter leren begrijpen en een steuntje in de rug om ermee om te leren gaan?

Geplaatst in Doelgroepen, Uitdagingen & Klachten Overwinnen.

Jolanda is gediplomeerd Bach therapeut. Ze heeft jarenlange ervaring in het geven van Bach bloesem advies en het vinden van de juiste Bach mix op maat die het beste aansluit bij de hulpvraag van haar klanten.