Privacybeleid

DigiBach verwerkt alleen de hoognodige persoonsgegevens om het leveren van haar diensten mogelijk te maken. De verwerking geschiedt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DigiBach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- of achternaam Wat je zelf het fijnst vindt om mee te worden aangesproken. Geef je je naam liever niet? Ook geen probleem!
Adresgegevens Uitsluitend wanneer je een product bij ons afneemt, zodat we het naar je op kunnen sturen. Zodra je aangeeft geen interesse (meer) te hebben in (vervolg) bestellingen, verwijderen wij deze gegevens.
E-mailadres Voor het beantwoorden van (aan-)vragen die je zelf via de website doet. Indien je aangeeft hier interesse in te hebben, houden we je graag op de hoogte van onze nieuwste tips en informatieve blogs met een irreguliere digitale nieuwsbrief.
Als klant van DigiBach mag je ons altijd mailen op info@digibach.nl met een verzoek over welke gegevens wij van je hebben, en om deze te laten verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@digibach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DigiBach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

DigiBach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DigiBach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Adresgegevens zullen wij bewaren zolang je klant van ons bent, ten einde de bestelde producten naar je toe te kunnen sturen. Onder klant zijn verstaan wij een periode van 6 maanden na afname van het laatste product, op basis van de mogelijke behoefte aan een vervolgbestelling. Het e-mailadres wordt bewaard totdat door de eigenaar wordt aangegeven dat hij/zij mailings niet meer wenst te ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

DigiBach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DigiBach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DigiBach gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren, doordat het een beeld geeft van de voorkeuren van onze bezoekers.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van HetMysterie gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Google Analytics
Voor dit laatste doeleinde houden wij statistieken bij via Google Analytics. Hiervoor worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken. Deze gegevens kunnen we gebruiken om de website voor jou en andere bezoekers te optimaliseren.

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Daarnaast kunnen we gebruik maken van zogenaamde tracking cookies, die ons in staat stellen om op basis van jouw surfgedrag gepersonaliseerde advertenties aan je te tonen. Hier ben je bij je eerste bezoek aan deze website over geïnformeerd, waarbij je ook de optie hebt gekregen deze cookies te weigeren. Meer lezen over hoe Google deze cookies gebruikt om relevante advertenties op websites te tonen, kan hier. Wederom heb je de optie deze cookies alsnog te verwijderen via je browser, of deze zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari).

Externe links
Deze website bevat (affiliate) links naar andere websites. DigiBach is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken en de content van deze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DigiBach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@digibach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DigiBach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@digibach.nl