Haptonomie, wat is dat | Ontdek wat je zintuigen met je gevoel doen!

Kennisbank: Natuurgeneeskunde --> Haptonomie

Haptonomie is een methode om via je zintuigen in contact te komen met je eigen gevoel en je diepere zelf. Via dit begrip streeft het ook naar de versterking van contact met anderen. Hierbij spelen de tastzin, contact en gevoel een belangrijke rol.

Haptonomie is een bijzonder directe vorm van contact maken met je eigen gevoelsleven. Het uitgangspunt is dat de tastzin het eerste zintuig is dat zich in een mens ontwikkelt. Het is dus in feite ons meest vertrouwde zintuig. Kort na je geboorte begin je al met voelen. Contact maken doe je vooral via aanraking, dus via tast. Vanaf dat moment bouw je als het ware een bibliotheek aan gevoelservaringen op. Van de eerste keer vast voedsel, via je eerste kus en je eerste gebroken arm naar het moment dat je lichaam ouder en pijnlijker wordt.

Die bibliotheek, je gevoelsgeheugen, heeft invloed op hoe je de wereld om je heen en je medemens tegemoet treedt. Meestal is dat onbewust. Er ontstaan vele lichamelijke en psychische klachten die veroorzaakt worden door verkeerd om te gaan met ons eigen gevoel of intuïtie. Belangrijk dus om opnieuw kennis te maken met een “oergevoel”. Wat is haptonomie precies, en hoe kan het jou helpen? Ontdek het in deze blog!

Grondlegger van de hapotonomie

Frans Veldman, een toegewijd fysiotherapeut kwam vaak tegen in zijn praktijk dat een aantal mensen niet van hun klachten af kwamen. Bij toeval ontdekte hij, dat als hij zijn hand tijdens een behandeling van rugklachten op een pijnlijke plek liet rusten, de rug minder hard en pijnlijk werd. Dat verwonderde hem.

Wat is haptonomie? Kortweg: verbondenheid met de wereld om je heen door het gevoel van je zintuigen

Photo by Paz Arando on Unsplash

Hij ontdekte dat er veranderingen optraden wanneer mensen met hun vermogen om te voelen naar zijn handen toe gingen, die dan ook op de pijnlijke plek lagen.

 Wat is haptonomie dan precies?

Haptonomie draait om de bewustwording van wat je voelt: als iemand een hand op je arm legt, voelt die dan warm of koud, licht of zwaar, groot of klein. Door er met je aandacht naar toe te gaan stimuleer je het vermogen om te voelen en dat geeft ontspanning in het lichaam.

De Haptonomie zegt net als de bachbloesemtherapie dat we ons gevoel meer zouden kunnen gebruiken en meer vanuit ons gevoel kunnen handelen. Bij het voelen en ervaren speelt de tastzin een grote rol. Je kunt voelen hoe materie voelt, maar ook of een aanraking prettig voelt.

haptonomie oefeningen als basis voor contact

De tastzin

Bekend is wel de uitspraak “iets op de tast doen.” De tast is ons centraal zintuig dat ons laat weten hoe de wereld voor ons aanvoelt. Onze handen gebruiken we om iets af te tasten om te voelen hoe iets aanvoelt. De tastzin kun je ontwikkelen waardoor je dingen steeds beter gaat aanvoelen. Blinde mensen ontwikkelen een sterke tastzin, en kunnen “zien” met hun handen.

De tast krijgt de hele dag door informatie over het eigen lichaam en de omgeving, informatie waar we ons niet altijd bewust van zijn. Aandacht = bewustwording.

Haptonomie oefeningen en zwangerschap

Al tijdens de zwangerschap wordt in de haptonomie het contact tussen ouders en hun ongeboren kind gestimuleerd. Het gevoel van contact en gewenst zijn, geeft het kind een goede basis in het leven mee. In de tweede helft van de zwangerschap reageert het kind duidelijk waarneembaar door beweging. Het heeft de impuls tot ontmoeten en zal naar de hand van de ouder toe bewegen, die op de buik van de moeder ligt. Na de geboorte zal het kind de handen van de ouders daardoor makkelijker herkennen, dat geeft vertrouwdheid.

Realiseer je wel, dat je tijdens de zwangerschap contact zoekt met je ongeboren kind op een schappelijk tijdstip. Doe je dat altijd ’s avonds laat: dikke kans dat jouw baby zo aan die tijden gewend is, dat hij/zij dit na de geboorte ook blijft doen.

Haptonomie en kinderen

haptonomie en veiligheid

veilig bij papa en mama

Weten dat je welkom bent geeft een goede start in het leven. Maar ook dat het gevoel erkend wordt, dat je als kind een mening mag hebben. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze op volwassenen kunnen rekenen, en dat er voor ze gezorgd wordt.

Een kind laten huilen is een mens dat om communicatie schreeuwt ontkennen.

Probeer te achterhalen wat er aan de hand is, een geëmotioneerd kind (maar ook een volwassene) heeft nabijheid en begrip nodig. Emoties zijn nu eenmaal deel van ons mensen, daar kunnen we maar beter mee om leren gaan, niet onderdrukken.

Haptonomie en werk

In onze cultuur is werk belangrijk, voor ons levensonderhoud, maar ook geeft het een bepaalde status. Wel jammer dat huishouden en beroepen waarbij je met je handen werkt minder worden gewaardeerd. We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin hoofdarbeid meer wordt gewaardeerd. Wie dat bedacht heeft?

In alle beroepen ligt stress op de loer. Vaak veroorzaakt door de kwaliteit van onderlinge relatie tussen werknemers. Duidelijke afspraken en taakverdeling, openheid, eerlijkheid en duidelijkheid naar elkaar. Maar ook erkenning van elkaars kwaliteiten zorgen ervoor dat er een goede basis is op de werkvloer, waar iedereen zich prettig bij voelt.

Bron: Werken met haptonomie: Pieter van der Slikke.